Els nostres serveis són:

CONSTRUCCIÓ

Construïm obres noves a partir d’un projecte i un pressupost que fem sense cap compromís, i un cop acceptat pel client, portem a terme l’obra fent la gestió de la mateixa amb els diferents industrials que intervenen en l’obra. Portem un acurat control de costos de l’obra per oferir la màxima qualitat al preu del pressupost acordat.

MAQUINÀRIA

Realitzem instal•lacions de tot tipus, com rases per el reg de jardins, de gas, d’electricitat, d’aigua i clavegueram. Estem al seu servei en cas d’urgència per a qualsevol anomalia. Servei de camió grua.

REHABILITACIÓ

L’assessorem sense cap compromís i fem restauració integral o parcial del seu edifici per tal d’oferir un servei adaptat a les seves necessitats per així obtenir el millor resultat possible, una garantia de qualitat i professionalitat, sempre oferint bons preus.

ENDERROC

Els nostres equips compten amb un personal que, mitjançant l’ús de la maquinària amb normes específiques i eficients fa que augmenti la seguretat en el servei d’enderrocs. Disposem d’equip propi d’apuntalament i també fem la gestió controlada de la runa.

Construccions Ramon Castañé S.L. està agremiada a la REA (Registre d’empreses Acreditades a la construcció) en col•laboració amb l’entitat ASEPEYO que gestiona les revisions mèdiques dels treballadors i la prevenció de riscos millorant la qualitat i els serveis de l’empresa amb els seus empleats. La nostra empresa facilita la formació dels empleats amb cursos específics del ram.