Història de Construccions Ramon Castañé, S.L.

Aquesta es la història de Construccions Ramón Castañé S.L.:

La societat mercantil “Ramon Castañé, S.L.” és una empresa del ram de la construcció, ubicada a Sant Esteve de Palautordera, que està al servei dels seus clients des de l’any 1979.

Història de construccions Ramon Castañe, S.L.

Imatge sobre la història de Construccions Ramon Castañé, S.L.

Durant tots aquests anys la societat ha centrat la seva activitat en la construcció de diferents cases unifamiliars i plurifamiliars, ha realitzat la rehabilitació parcial i/o integral de masies per a l’ús d’habitatge particular així com per a la instal·lació de cases rurals i restaurants. També ha construït bodegues subterrànies, murs de contenció, dipòsits d’aigua, pous, estructures de formigó, piscines i altres elements auxiliars, ha dut a terme manteniments industrials i també ha enderrocat cases i edificacions existents.